Marketing mobilny

Mobilność, chęć do poruszania się, zmiany miejsca zarówno pracy jak i zamieszkania, w dwudziestym pierwszym wieku jest bardzo ważną cechą, która utożsamiana jest z cechą pożądaną, którą pracownicy mieć powinni. Wciąż powtarza się o ogromnej roli mobilności w świecie, gdzie pracy wciąż brakuje, a pracowników jest tak wiele. Muszą oni się dostosowywać do konkretnych ofert, a nie one do nich. Mobilność to cecha, która jest wykorzystywana nie tylko na rynku pracy, ale także na rynku marketingowym. Mówiąc o marketingu mobilnym mamy na myśli wszystkie działania, które będą docierały do ludzi w sposób mobilny, czyli w sposób niekonwencjonalny, często przy pomocy urządzeń technicznych takich jak na przykład telefony komórkowe. Marketing mobilny bardzo szybko się rozwija i zatacza coraz szersze kręgi, ponieważ interaktywne działanie ludzi odbywa się na coraz szerszą skalę. Osoby, które nie są mobilne i nie radzą sobie z byciem mobilnym, powinny postarać się myśleć wieloaspektowo, a z pewnością pomoże im to w dużo lepszym dopasowaniu się do obecnej rzeczywistości.

1 Comment

  1. Oczywistością jest, że świat gna do przodu i mobilnym trzeba być w różnych aspektach życia. Faktycznie, aby mieć dobrą pracę to my musimy za tą pracą pojechać, często się przeprowadzić do innego miasta. Kontaktujemy się ze sobą właśnie poprzez urządzenia mobilne- przez komórki, tablety, iPady, laptopy- a wszystko to w ciągłym ruchu.